Update Corona Virus

RFCB stelt ‘Afkoelingsweek’ in, uit voorzorg.

Onze club volgde de lokale corona problematiek op enkele Willebroekse scholen op de voet. In overleg met een eerste lijn arts en het Gemeentebestuur, kregen we het advies om preventief een ‘AFKOELINGSWEEK’ in te stellen. 

Het bestuur en jeugdbestuur heeft unaniem beslist dit advies ook op te volgen. 

Als gevolg van deze beslissing worden ALLE TRAININGEN TOT EN MET ZONDAG 14 MAART 2021 GESCHRAPT uit voorzorg. 

Er is geen enkele reden tot paniek, maar vermits we met onze club reeds zo lang de pandemie hebben kunnen buiten houden, willen we nu ook geen enkel risico meer nemen in de eindfase. De desbetreffende scholen nemen de nodige maatregelen en zorgen er mee voor dat de pandemie terug ingedijkt kan worden. 

De club is er van overtuigd dat we samen met deze maatregel het Coronavirus buiten onze club kunnen houden. Zo kunnen we iedereen volgende week hopelijk opnieuw een veilig format van trainingen aanbieden. 

#staysafe #samentegencorona #rfcblaasveld