AAngifte van ongeval - verzekering

Elk lid van Voetbal Vlaanderen is uiteraard verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. De verzekeringsformulieren, attesten en volledige polissen kan je hier raadplegen.

Aangifte van ongeval

Download hieronder het document voor aangifte van een ongeval. Belangrijk dat je weet dat de eerste bladzijde door onze Gerechtigde Correspondent ingevuld dient te worden. 

De tweede bladzijde (medisch getuigschrift) dient door je geneesheer/dokter ingevuld en ondertekend te worden. 

Let wel! De aangifte moet binnen de 21 kalenderdagen na datum van het ongeval bij Voetbal Vlaanderen binnen zijn. Het is dus zeer belangrijk het ingevulde document zo snel mogelijk aan onze GC te bezorgen. 

Ben je weer genezen verklaard? SUPER!
Dan hebben we wel nog je genezingsattest nodig. Zonder dit attest kan de verzekering jouw kosten niet terugbetalen. 

DOWNLOAD ONGEVALLEN AANGIFTEFORMULIER
Verzekeringsattest Voetbal Vlaanderen Algemene voorwaarden verzekering voetbal vlaanderen BIJZONDERE VOORWAARDEN VERZEKERING VOETBAL VLAANDEREN
Ken Reyniers

Ken Reyniers
Gerechtigde Correspondent Secretaris