Dirk Watthé

Interview met onze jeugdcoördinator in Voetbal Vlaanderen!

ma 25 mei 2020

FACULTATIEVE TEAMS, DE IDEALE MANIER OM MET (TE) WEINIG SPELERS TOCH COMPETITIE TE SPELEN

Binnen de jeugdcompetitie kan je club ook facultatieve teams in competitie brengen. Deze teams spelen omwille van een te weinig aantal spelers het specifieke format volgens de lagere leeftijdscategorie: 5v5 ipv 8v8 en 8v8 ipv 11v11. Je geeft deze optie aan bij de inschrijving van het team. Op die manier kunnen alle spelers op de club actief blijven. FC Blaasveld koos voor een facultatief U16 meisjesteam omdat ze te weinig speelsters hebben. We stelden Dirk Watthé, jeugdcoördinator van FC Blaasveld, een aantal vragen.

Via welke weg was je op de hoogte van de facultatieve teams?

“Als jeugdcoördinator doe ik vaak veel opzoekwerk, hiervoor gebruik voornamelijk de website van voetbal Vlaanderen, E-kickoff  en de algemene website van RBFA. Ik ben hier dus zelf op “gebotst” en heb mij verder geïnformeerd over dit format. Indien ik vragen heb waarvan ik de info niet direct terugvindt, neem ik contact op met een medewerker van Voetbal Vlaanderen. De info omtrent de facultatieve teams heb ik online gevonden via we website.”

Voor welke categorieën heeft je club facultatieve teams?

“Enkel voor de categorie U16M hebben we vorig seizoen voor de allereerste keer 8v8 format gespeeld.”

Waarom koos je club voor een facultatief team?

“De keuze was heel eenvoudig en snel gemaakt. Onze meisjes U13 stroomden door naar onze U16 ploeg. Dit format kwam als geroepen aangezien we bij de start van het trainingsseizoen ongeveer over een 9-tal meisjes beschikten voor de categorie U16. Uiteraard moesten en wilden wij onze meisjes zeer graag bij de club houden. Door hen in te schrijven als facultatief team (8v8) konden we met 9 speelsters aan de slag. Doorheen het seizoen kwamen er telkenmaal meisjes bij die graag deelnamen aan onze trainingen. Door de combinatie van aangesloten speelsters door de jaren heen en de nieuwe meisjes zijn we via dit format er in geslaagd iedereen op een gelijkmatig niveau te krijgen. Dit resulteerde in mooie resultaten tijdens onze wedstrijden en de eenheid die er heerst binnen het team U16.”

Wat zijn de voordelen voor de spelers?

“Ik zie in deze formats verschillende voordelen”:

  • Werken en spelen in de korte ruimte.
  • Een beter passenspel ontwikkelen.
  • Tijdens de wedstrijd van achteraan opbouwend voetballen.
  • Veel actiever met de bal in contact komen.
  • Zich makkelijk vrijspelen en in positie blijven.
  • Aanvallend en defensief leren voetballen.
  • Zich vrijspelen en een actie durven maken.
  • Sneller conditioneel groeien.

Wat vinden de speelsters er zelf van?

“Het merendeel van de speelsters is hier zeer positief over ingesteld, daar zij meer aan de bal komen en rustig kunnen opbouwen, zelfs voldoende kunnen recupereren na een actieve inspanning tijdens het wedstrijdverloop. Via het format facultatieve teams kunnen zij verder hun conditie sneller op peil krijgen daar zij niet over een volledig voetbalveld dienen te lopen.”

Vrees je er niet voor dat deze meisjes het 11v11 format te weinig machtig zullen zijn?

“Integendeel, de meisjes kunnen zich beter ontwikkelen in het voetbal ook omdat veel meisjes ook op latere leeftijd instappen. Door gebruik te maken van de format 8v8 kunnen zij aan kracht winnen, het beheersen van een betere balvaardigheid en durven ze makkelijker een duel aan te gaan tijdens de wedstrijd. Het enige waar zij minder op voorbereid zijn is buitenspel. Maar dat is perfect aan te leren tijdens de wekelijkse trainingen.”

Je speelt 8v8 met je U16. Kunnen de meisjes nog veel leren uit dit format?

“Uiteraard, voetbal is ontwikkeling in techniek, balvaardigheid, een correcte passing geven in de voet en voornamelijk inzicht verwerven in het spel. Bij dit format kan je ook degelijk gedetailleerder stilstaan bij de inworp aan de zijlijn of bij het trappen van hoekschoppen omdat de afstanden nog kleiner zijn. Uiteindelijk kunnen zij vanuit een facultatief team snel integreren in een dames A-ploeg, waar zij goed worden omringd door ervaren speelsters.”