Zomervoetbal

Deel 1: “Hoe organiseren we zomervoetbal?”

Sinds het uitbreken van het Covid-19 virus en de beslissing om de voorbije voetbalcompetitie medio maart stop te zetten zijn er al veel verhalen geschreven over de afhandeling van het voorbije voetbalseizoen. Tijd om de bladzijde om te draaien en de praktische heropstart van het nieuwe voetbalseizoen 2020-2021 aan te pakken.

CORONA VAN HET VELD GESTUURD MET EEN TERECHTE RODE KAART!

Kleine stapjes werden één voor één gezet. Het begon met contactloze trainingen. Het ging verder met een echte heropstart voor de allerkleinsten. Later volgde ook  goed nieuws voor de +13-jarigen.  Volwassenen en recreanten bonden de schoenen aan en indoor activiteiten werden weer toegelaten. Vanaf 1 juli kunnen sportactiviteiten zelfs opnieuw met contact tussen de sporters. Een schouderduw kan weer en de slidings zijn weer toegelaten, voor zover je momenteel in je bubbel van 50 blijft. Trainingen en oefenwedstrijden kunnen gespeeld worden. Ook sportkampen voor kinderen zijn weer mogelijk en er is weer beperkt publiek toegelaten. De kantine mocht en mag weer open.

Clubleiders, jeugdtrainers, vrijwilligers en sympathisanten kijken uit naar de echte opstart, anderen zijn al actief in een doorstart. Het balletje rolt. Laat Corona 2 nu alstublieft wegblijven. De hygiëneregels blijven van kracht. De veiligheidsafstand tussen mensen buiten je gezin en/of bubbel blijft behouden. Sociale contacten mogen worden uitgebreid tot 15 verschillende personen per week én dan is er ineens weer voetbal, de meest sociale sport bij uitstek. Hoe gaan we daar mee om?

POSITIVISME, GOESTING EN GEZOND VERSTAND ZIJN BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN VOOR ZOMERVOETBAL

Wat mag en wat mag niet? Anders geformuleerd: wat MOET? Regels over het spelletje, regels over de kantine, regels voor de kleedkamers, regels over het douchen, regels voor de supporters, de ouders, de refs, de spelers. Hier en daar zegt iemand: “dan hoeft het voor mij niet meer”. Maar gelukkig wint heel vaak het gezond sportief inzicht. De blinkende ogen van jongens en meisjes die willen dribbelen. Daar doe je het voor. De bal zal snel weer over onze voetbalpleintjes rollen, de netten zullen weer trillen en samen zorgen we ervoor dat dit in de meest veilige omstandigheden kan doorgaan. Met positivisme, goesting en een beetje gezond verstand komen we een heel eind ver.

Vanaf 1 juli zijn alle sportactiviteiten weer mogelijk. Trainingen en wedstrijden mogen worden gespeeld, maar rond het hele gebeuren dienen we wel alle veiligheidsregels te respecteren.

DE BUBBEL VAN 50

Even uw aandacht voor het maximum van 50 personen die samen mogen sporten. Je kent het woord wel. Die bubbel van 50, die niet in contact mag komen met die andere bubbel van 50, die weliswaar op een pleintje verder een eigen leven mag leiden. Vandaag is die bubbel nog geldig én normaliter blijft dit zo, ook nog in augustus.

Als je dus tornooitjes organiseert hou dan rekening met een gepaste organisatie.  Organiseer je tornooi in meerdere bubbels. Dit kunnen bubbels zijn op basis van een gepaste tijdsindeling, maar dit kunnen ook bubbels zijn op basis van de terreinen waarover je beschikt. Op twee voetbalterreinen kan je dus vier terreinen voor 8v8 maken en dus apart vier bubbels laten spelen. 

Beperk je bubbel tot 6 teams 5v5, 4 teams 8v8 en 3 teams 11v11. Met wat wisselspelers en coaches ben je immers snel aan die 50. Heb je toch 8 ingeschreven teams 8v8 in één jeugdcategorie, speel dan in twee aparte bubbels van telkens 4 teams en laat die kruisfinales of finale dit jaar achterwege, of speel hooguit één wedstrijd tegen één team van de andere kleine bubbel. En mocht de situatie in augustus toch verbeteren, dan is je tornooi schema snel aangepast.

Een vraag die nog vaak terugkomt: mag ik met meerdere groepen trainen op één speelveld? Ja dat mag. Je kan op één veld, meerdere veilige bubbels laten trainen. Hou de logische wedstrijdterreintjes voor ogen en je kan zelf het juiste antwoord geven op deze vraag.

Dezelfde toepassing dient ook de organisatie van je voetbalkampen te sturen. Indeling op leeftijd is dan een quasi vanzelfsprekendheid. 90 deelnemende kinderen verdeel je over twee bubbels.

In Deel 2: “Hoe organiseren we zomervoetbal?” (morgen) hebben we het over supporters, kleedkamers en douches en “den 3e time” in de kantine.

Bekijk de verschillende gedragscodes voor sporters, ouders, bestuurders, trainers, vrijwilligers en clubs!

GEDRAGSCODES

Heb je na het lezen van “Hoe organiseren we zomervoetbal?” nog extra vragen? Aarzel dan zeker niet om de veiligheidsprotocollen en veelgestelde vragen te bekijken via Sport Vlaanderen.

NAAR DE VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN & VEELGESTELDE VRAGEN