Competitiestart 2020 - 2021

Covid 19 update: COMPETITIESTART 2020 – 2021 vastgelegd

Oefenwedstrijden terug mogelijk vanaf 14 augustus!

Na veelvuldig en grondig overleg tussen de politiek en de sportsector – ook rechtstreeks tussen de minister en het kabinet Sport met de voorzitter en de Secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen – werd beslist om een doorstart te realiseren voor de sportactiviteiten in Vlaanderen. Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen besliste tegelijkertijd, op basis van deze evolutie én rekening houdend met de ruime info vanuit de basis, vriendschappelijke wedstrijden opnieuw toe te laten vanaf vrijdag 14 augustus 2020 en dit voor alle Voetbal Vlaanderen clubs, zowel indoor als outdoor. Hierdoor kan de doorstart van de competitievoorbereiding worden verdergezet. Ook over de competitiestart 2020-2021 nam het Bestuur van Voetbal Vlaanderen een beslissing.

AKKOORD VOOR DE SPORTSECTOR

De sportsector en Vlaams minister van Sport Ben Weyts maakten een akkoord over de doorstart van de sportbeoefening en competities. Over deze protocollen zal worden gecommuniceerd.

De provincie Antwerpen sluit zich aan bij de protocollen opgesteld door het Vlaams sportveld, waardoor er opnieuw in heel Vlaanderen op dezelfde wijze gesport kan worden, en alle competities desgewenst hervat kunnen worden. De Vlaamse sportsector blijft bij haar advies om – indien het haalbaar en noodzakelijk is – zonder publiek te sporten. Het vrijwaren van de sportactiviteit is in dit opzicht de belangrijkste doelstelling.

COMPETITIESTART 2020-2021

Gezien de politieke beslissing voor heel Vlaanderen, neemt Voetbal Vlaanderen volgende beslissingen met betrekking tot de start van alle Voetbal Vlaanderen competities:

De jeugdcompetities(gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal) van Voetbal Vlaanderen worden zoals gepland aangevat in het weekend van 5 en 6 september 2020.

De provinciale competities (Eerste Elftal) worden aangevat in het weekend van 12 en 13 september 2020 met de geplande tweede speeldag. De ‘eerste’ speeldag zal worden gespeeld op woensdag 11 november 2020.

De competities voor reserven (Beloften) worden zoveel als mogelijk gekoppeld aan de competities van de overeenkomstige eerste elftallen. Indien dit door omstandigheden onmogelijk is (voorbeeld inhaalwedstrijden midweek) zal hier naar een individuele oplossing gezocht worden of wordt de wedstrijd niet ingepland. 

Aanvullend melden we ook dat de recreatieve voetbalcompetities (Reserven C) eveneens van start gaan in het weekend van 5 en 6 september.

 

Voor de organisatie van jeugdtornooien volgen we de logica van de voetbalwedstrijden. Zeer belangrijk blijft de beperking tot de sportbubbel van 50 personen.

*lees verder onder de afbeelding

Competitiestart 2020 - 2021

VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN TERUG MOGELIJK

Vanaf vrijdag 14 augustus 2020 mogen alle Voetbal Vlaanderen clubs, outdoor, maar ook indoor, opnieuw vriendschappelijke wedstrijden spelen, zodat de voorbereiding van de competitie ook verder kan verlopen.

Eerdere aangevraagde oefenwedstrijden die werden geannuleerd, dienen opnieuw aangevraagd te worden.

 

VOETBALLEN OP ONZE CORONA VEILIGE CLUB

De doorstart van het voetbal is een feit, maar alle veiligheidsmaatregelen blijven uiteraard gelden. Lees alles nog eens na op onze pagina Voetballen in coronatijden”.

Vanaf vrijdag 14 augustus is het niet alleen terug mogelijk om vriendschappelijke wedstrijden te spelen, maar ook om publiek te ontvangen. We blijven vasthouden aan de door de  Nationale Veiligheidsraad vastgelegde maximumaantallen per locatie, nl. 200 toeschouwers outdoor en 100 toeschouwers indoor. We wijzen erop dat het Vlaams sportveld het advies geeft om, indien mogelijk, wedstrijden met beperkter publiek of zonder toeschouwers te laten plaatsvinden.

Het dragen van een mondmasker blijft verplicht voor iedereen, behalve tijdens het sporten. Alle gekende gezondheidsmaatregelen dienen onverminderd te worden toegepast. Dank voor jullie begrip.

 

BESLISSINGEN VAN LOKALE AUTORITEITEN

De bevoegdheid van de lokale autoriteiten blijft evenwel van tel. Wanneer een provincie, stad of gemeente bijkomende en/of strengere maatregelen oplegt, gezien de evolutie van het Covid-19 virus, dan overrulen deze beslissingen aldaar de nationale/Vlaamse maatregelen en de beslissingen van Voetbal Vlaanderen.

Inschatting situatie voetbal in provincie antwerpen (sporza) Lees het persbericht van de minister van Sport