Cookie beleid RFC Blaasveld

De website van RFC Blaasveld is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Missie & Visie

Missie & Visie

Algemene clubmissie

Voetbalclub R.F.C. Blaasveld is een vaste waarde binnen het gewestelijke voetbal en wil dit ook blijven.

Binnen onze club vormt de werking rond het eerste elftal een stevig geheel met de R.F.C.Blaasveld jeugdwerking en zijn we er van overtuigd dat beiden een meerwaarde betekenen voor mekaar en fier zijn op het geheel.

De club streeft naar een vaste en stabiele organisatie en een optimale sportinfrastructuur. De bestuursleden en medewerkers communiceren er in een open, vertrouwensvolle en opbouwende sfeer.

R.F.C. Blaasveld wenst een gerenommeerde sportclub te zijn met regionale uitstraling waar iedereen welkom is, maar wil minstens even belangrijk op sociaal vlak.

Missie jeugdwerking

De jeugdwerking van R.F.C. Blaasveld heeft een goede reputatie binnen het regionale jeugdvoetbal. R.F.C. Blaasveld wil deze rol blijvend vertolken binnen een kader waarbij voetbalplezier en een kwalitatieve voetbalopleiding hand in hand gaan.

Jeugdvoetbal als individuele sport met een collectief karakter is hét uitgangspunt voor de R.F.C. Blaasveld jeugdopleiding, voor elk van onze jeugdtrainers en iedereen die betrokken is binnen onze jeugdopleiding.

Onze jeugdopleiding heeft als ultieme ambitie jeugdvoetballers op te leiden voor het eerste elftal, zonder het recreatief en sociaal aspect van de jeugdwerking uit het oog te verliezen.

R.F.C. Blaasveld wil een stempel zetten via zijn jeugdopleiding = Een speler die onze jeugdopleiding heeft doorlopen, moet een echte R.F.C.B.-er zijn op sportief vlak (technisch geschoold met voldoende spelintelligentie) en op extra-sportief vlak ( respectvol Blauw-Wit strijders hart).


Algemene visie

R.F.C. Blaasveld is een voetbalclub die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet voetballers, kortom mensen met een hart voor het Blaasveldse voetbal.

Daarom willen we ook de ouders van onze spelers in hoge mate betrekken bij de club want zonder hun inzet kan er geen voetbalplezier zijn voor de vereniging. Iedere bijdrage aan het vrijwilligerswerk – hoe klein dan ook – is belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging want zij vormt het fundament, het kloppende hart, van onze club.

R.F.C. Blaasveld wil sporten in teamverband en vooral samenwerken, niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten; samen met de spelers, trainers, afgevaardigden, bestuur en familie R.F.C. Blaasveld opbouwen en samen succesvol zijn.

Het uitgangspunt daarbij is dat we voetbal spelen en voetbal beleven bij R.F.C. Blaasveld maximaal toegankelijk willen maken voor iedereen die zich kan identificeren met de doelstellingen van R.F.C. Blaasveld.Visie Jeugdopleiding

A. OPLEIDING

Door het aanbieden van een kwalitatieve hoogstaande voetbalopleiding, die aangepast is aan de kwaliteiten van de aangesloten leden, wensen we de voetbaltalenten van elk individu te bevorderen.

Gediplomeerde trainers

Binnen de aangeboden opleiding kunnen kinderen vanaf 5 jaar op een speelse wijze kennis maken met de basisregels en basistechnieken van het hedendaagse voetbal. Tijdens de opleiding wordt er steeds in functie van de toekomst gewerkt door ervaren jeugdtrainers.

  • Het is de bedoeling dat R.F.C. Blaasveld bij het begin van het seizoen 2019-2020 over minstens 4 geschoolde jeugdtrainers (minimaal getuigschrift initiator C) beschikt.
  • De club levert inspanningen om dat doel te bereiken, door het terugbetalen van het inschrijvingsgeld voor dergelijke cursussen.

 

Mentale, psychomotorische en fysieke ontwikkeling

Ten allen tijde zal doorheen de jeugdopleiding rekening gehouden worden met de psychomotorische ontwikkeling van het kind tot volwassene, met als doel het creëren van technisch verfijnde en tactisch geschoolde spelers die bovendien fysisch gevormd en mentaal gehard zijn.

 

Sportieve krachtlijnen

De sportieve krachtlijnen waarop we onze visie willen uitbouwen, zijn:

  • stimuleren van de creativiteit van jonge voetballers
  • vormen van (voetbal)intelligente spelers
  • vormen van voetballers met een persoonlijkheid
  • focus op techniek
  • aanvallend voetbal wanner het kan, verdedigend als het moet
  • opbouw vanuit de verdediging
  • zonevoetbal

 

Niet resultaatgericht

Tijdens de voetbalopleiding is het resultaat ondergeschikt aan de individuele ontplooiing en primeert het individu in zekere zin op het groepsbelang.

Zo wordt er weinig aandacht geschonken aan de naakte resultaten (winnen, verliezen, klassement), maar wel aan de vorderingen die spelers individueel en collectief maken.

Zo worden de betere spelers, of spelers die een lichamelijke voorsprong vertonen, naar een hogere categorie overgeheveld als dit voor hun individuele ontwikkeling doeltreffender is.

Met het oog hierop worden alle spelers tweemaal per jaar geëvalueerd door de trainer, in samenspraak met de ouders en de TVJO.

 

B. DUIDELIJKE AFSPRAKEN

Tegelijkertijd verwachten we dat alle jeugdspelers de duidelijke afspraken en regels aangaande gedrag, uniformiteit in groep, ernst, inzet, profilering ten overstaan van andere ploegen, begeleiders, trainers, clubleden en toeschouwers te allen tijde respecteren. Deze zitten vervat in het charter, dat elke speler ontvangt bij de jaarlijkse inschrijving.

Alle spelers en hun ouders ontvangen bij de inschrijving ook een informatiebrochure, waarin de werking van de club van naaldje tot draadje uiteengezet wordt. Daarin worden ook de ouders op hun rechten en plichten gewezen.

 

C. KINDVRIENDELIJKHEID

De ontwikkeling van de spelers op maatschappelijk vlak is een belangrijk aspect van onze jeugdopleiding. Binnen de club wordt dan ook veel aandacht besteed aan een pedagogisch verantwoorde benadering van de speler.

De opleiding dient steeds afgestemd te zijn op de individuele leefwereld van de leden en dient een bijdrage te leveren aan hun opvoeding. Op dit vlak vormt de opleiding een verlengstuk, een toegevoegde waarde van hetgeen de spelers meekrijgen van de ouders en van de school.

We onderschrijven dan ook de stelling dat een degelijke studieopleiding bijdraagt tot de algemene ontwikkeling van de speler en ook de ontwikkeling van het karakter. Bijgevolg wordt er binnen het trainingsprogramma uitdrukkelijk rekening gehouden met de schoolopleiding (bv. tijdens de examenperiodes).

Een diploma is een vereiste om te slagen in het leven en dus primeren studies op de voetbalopleiding.

 

D. FUN

Het is van het grootste belang voor de club dat de spelers zich thuis voelen bij R.F.C. Blaasveld en met plezier afzakken naar de club, en dit zowel voor trainingen, wedstrijden, de matchen van het eerste elftal als voor andere activiteiten.

Om onze leden een optimale kans te geven om zich te ontwikkelen, dienen we hen vanaf het begin van de opleiding een niveau aan te bieden dat voldoende kwaliteit waarborgt om de spelvreugde en honger te bewaren en zelfs te stimuleren.

 

E. GOED GEVOEL

Het is echter minstens even belangrijk dat ook de ouders en familie zich thuis voelen in de club.

Ouders dienen zich sowieso betrokken te voelen en moeten ook een vertrouwensgevoel krijgen en hebben tegenover de club. Het is dan ook de betrachting van R.F.C. Blaasveld om van alle betrokkenen één grote familie te maken.

 

F. FAIR-PLAY

Het besef, en effectief toepassen, van waarden en normen is enorm belangrijk voor de jeugdspelers (in hun groei naar volwassenheid) en voor de club (die streeft naar een positief imago).

Deze waarden en normen werden neergeschreven in het reeds eerder aangehaalde charter.

 

G. EXTERN BELEID EN VORMEN VAN SAMENWERKING

R.F.C. Blaasveld streeft naar een zo goed mogelijke verstandhouding met de andere clubs uit de regio door middel van een correcte afhandeling van eventuele transfers en het regelmatig spelen van tornooien en vriendschappelijke wedstrijden.

De samenwerking met de gemeentelijke overheid ligt vooral op het vlak van de accommodatie en de velden waarvan de gemeente eigenaar is.

De 10 eerstvolgende activiteiten:

Activiteiten-kalender:

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!